UVJETI KORIŠTENJA: 

Ovi uvjeti kupnje definiraju postupak naručivanja, plaćanja, isporuke i povrata odnosno reklamacije robe ponuđene na našoj internet stranici. 

Narudžbe primamo putem e-maila: [email protected] na način da nam pošaljete svoje podatke, sliku i broj artikala, te željene veličine ili preko Web Shop-a.

Artikle šaljemo putem GLS dostave pouzećem ili bez pouzeća ako plaćate karticom, a cijena dostave je 6,00 €. 

Naručeni artikli stižu u roku od 1-2 radna dana. 

Manje artikle do 1000 g možemo poslati putem Hrvatske pošte kao preporučenu pošiljku bez pouzeća, znači samo ako ste prethodno već uplatili robu na račun zajedno sa cijenom dostave koja iznosi 3,50 €. 

Naručeni artikli stižu u roku 3-5 radnih dana. 

Ukoliko želite, artikle možete preuzeti i osobno na našoj adresi (npr. ako živite u blizini ili ste u prolazu), ali isključivo po prethodnom dogovoru, odnosno pozivom na broj mobitela 091/781 3985, nikako ne SMS porukama. 

 

NAČIN PLAĆANJA: 

Plaćanje gotovinom prilikom preuzimanja paketa (pouzećem) dostavljaču GLS-a. 

Račun za robu dobijete naknadno (nakon što primitkom sredstava isti bude moguće fiskalno izdati). 

Platiti možete prema dogovoru i na račun Elegant Shop-a,  IBAN: HR2723400091160644998 ili putem Web Shop-a. 

Robu šaljemo nakon vidljive uplate, a fiskalni račun dobijete odmah u paketu sa robom. 

 

POVRAT 

Kako mogu zatražiti jednostrani raskid Ugovora, odnosno povrat naručenih artikala? 

Imate pravo ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti Ugovor o kupnji u roku od 14 dana, računajući od dana preuzimanja proizvoda. 

Ugovor se raskida pisanom obavijesti o raskidu ugovora na način da se pošalje OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA ili putem druge nedvosmislene IZJAVE  kojom izražavate volju za raskidom ugovora. 

Kupac je obrazac ili prethodno spomenutu izjavu dužan dostaviti: 

– putem pošte na adresu sjedišta prodavatelja, 

– putem e-maila ili 

– u paketu zajedno sa robom. 

Pravo na povrat narudžbe imaju svi kupci za sve artikle. Kako bi ste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora (povrat), morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka. Isto se ostvaruje slanjem ispunjenog obrasca ili putem druge nedvosmislene izjave kojom izražavate volju za raskidom ugovora. 

Ako jednostrano raskinete Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo primili od Vas, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora. 

Povrat novca biti će izvršen uplatom na Vaš račun. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena. 

Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka navedenog roka pošaljete ili predate robu nama. 

Izravne troškove povrata robe morate snositi sami. 

 

MATERIJALNI NEDOSTACI: 

U slučaju materijalnog nedostatka kupac nam je dužan vratiti proizvod u dogovorenom roku.  Reklamaciju ćemo smatrati valjanom ako pregledom proizvoda utvrdimo da odgovara uvjetima za reklamaciju sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača. U tom slučaju ćemo u dogovorenom roku od primitka valjane reklamacije zamijeniti proizvod ili vratiti cjelokupan plaćeni iznos. 

Ukoliko, pak, ustanovimo da reklamacija nije pravovaljana, tj. ukoliko reklamaciju odbijemo, kupac mora platiti poštarinu kako bi Vam roba ponovno bila poslana na kućnu adresu. 

Reklamaciju ste dužni uložiti u zakonskom roku. 

 

ZAMJENA 

Pravo na zamjenu proizvoda imaju svi kupci na sve artikle. Zamjenu morate zatražiti u roku od 14 dana od primitka paketa. Robu koju mijenjate za drugu, trebate vratiti u ispravnom stanju, čistu, sa etiketom i računom.  Nakon primitka vraćene robe i pregleda iste, šaljemo drugu robu u ZAMJENU po prethodnom dogovoru. Razliku u cijeni robe dobivate na račun u banci ili nadoplaćujete kod dostave iste. 

Trošak zamjene robe morate snositi sami. 

 NAPOMENA: ne primamo robu sa otkupninom. 

Sve cijene su izražene u eurima. 

Ukoliko naručite, a ne preuzmete paket dužni ste nadoknaditi troškove dostave. 

Ukoliko ste se odlučili na kupnju pristali ste na naše uvjete kupnje koji su ovdje navedeni. 

ELEGANT SHOP , obrt za internet trgovinu, vl. Đurđica Šaban, Novi Glog 25, 48214 Sveti Ivan Žabno 

  

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA 

Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine broj  19/2022) obavještavamo kupce da prigovor na kvalitetu naših proizvoda i usluga mogu poslati u pisanom obliku na adresu: ELEGANT SHOP, obrt za internet trgovinu, vl. Đurđica Šaban, Novi Glog 25, 48214 Sveti Ivan Žabno ili na mail adresu: [email protected] 

Odgovor na Vaš prigovor dati ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od primitka prigovora. 

 

OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA 

 

ELEGANT SHOP, obrt za internet trgovinu, vl. Đurđica Šaban 

Novi Glog 25, 48 214 Sveti Ivan Žabno 

OIB: 58374128671 

Poštovani , 

Ja……………………………………………………………………… ovim izjavljujem da sukladno  

odredbama Zakona o zaštiti potrošača jednostrano raskidam  

Ugovor o izvršenoj kupovini. 

Broj računa kupca (IBAN) : ………………………………………………………………………………………………………… 

Datum i broj izdanog računa :  

………………………………………………………………………………………………………….. 

Datum primitka robe : …………………………………………………………………. 

Ime i prezime naručitelja : ……………………………………………………………….. 

E-mail adresa : ………………………………………………………………………………. 

Adresa : ………………………………………………………………………………………… 

Kontakt broj : ………………………………………………………………………………… 

Mjesto i datum : …………………………………………………………………………….. 

 

Vlastoručni potpis: ………………………………………………………………………… 

 

ZAŠTITA PODATAKA: 

Zaštita privatnosti opisuje kako ELEGANT SHOP postupa s Vašim osobnim podacima koje zaprimi tijekom korištenja internet trgovine. Pod osobnim podacima smatraju se Vaši identifikacijski podaci: ime i prezime, kućna adresa i telefonski broj, odnosno podaci koji inače nisu javno dostupni, a za koje ELEGANT SHOP sazna tijekom korištenja naše prodaje. Obvezujemo se da ćemo Vaše osobne podatke koristiti samo u identifikacijske svrhe pri korištenju naše trgovine kako bi Vam omogućili korištenje svih pruženih opcija. ELEGANT SHOP će Vaše osobne podatke čuvati u tajnosti, neće ih distribuirati, objavljivati, davati trećim stranama na korištenje niti ih na bilo koji drugi način učiniti dostupnima bilo kojoj trećoj osobi bez Vaše prethodne suglasnosti. 

ELEGANT SHOP zadržava pravo mijenjati i ažurirati ove Uvjete kupovine. Svaka izmjena Uvjeta kupovine biti će objavljena na našim stranicama.